Půjčovní řád svatebního salónu TYANO

             Půjčovní řád svatebního salónu TYANO

   Moto „Tvůj den pro Tvé ANO .........výběr svatebních šatů je zážitek“  

Objednání:

1. Na výběr šatů  doporučujeme se předem objednat (telefonicky, e-mailem, přes objednávkový formulář, osobně). Bez objednání se Vám budeme věnovat, pokud tím nenarušíme čas rezervovaný jiným zákazníkem.

2. Z provozních důvodů můžeme objednaný termín a čas zkoušky nedodržet. V takovém případě Vám bude nabídnut jiný, nejbližší možný termín zkoušky.

3. Délka zkoušky svatebních šatů závisí na množství zkoušených modelů, ale standardně  je  90 minut.  Délka zkoušky společenských šatů závisí na množství zkoušených modelů, ale standardně je 60 minut.  Po zkoušce je počítáno s časem cca 30 minut na úpravu zákaznice a administrativu. Pokud již předem víte, že budete na svou zkoušku vyžadovat delší čas, prosíme, informujte nás o tom při objednání termínu zkoušky.

4. Doporučujeme učinit orientační předvýběr šatů na zkoušku přes webový portál www.tyano.cz a tento zaslat (nebo nahlásit) spolu s objednáním termínu zkoušky.

5. V případě zkoušky šatů pro družičky, je možno tuto zkoušu realizovat v rámci času určeného pro zkoušku svatebních šatů nebo v individuálně dohodnutém čase zkoušky.

6. Zkoušení všech šatů je zpoplatněno částkou 400,- Kč. Poplatek je hrazen za zkoušku v max. délce 90 minut (plus 30 minut na administrativní záležitosti). V případě, že bude zkouška probíhat delší čas, bude účtován další poplatek ve výši 400,-Kč.   

7. Zkoušení společenských šatů je zpoplatněno částkou 300,-Kč. Poplatek je hrazen za zkoušku v max. délce 60 minut (plus 30 minut na administrativní záležitosti). V případě, že bude zkouška probíhat delší čas, bude účtován další poplatek ve výši 300,-Kč.   

8. Při zkoušce svatebních šatů bude nevěsta v rámci zkoušky personálem salónu průběžně focena a pořízené fotografie jí budou předány na flash disku po skončení zkoušky nebo do 1 týdne po zkoušce zaslány prostřednictvím veřejně dostupných on-line služeb. Pořizování fotografií může nevěsta při zkoušce odmítnout.

9. Na zkoušku doporučuje vzít sebou obuv, která bude určovat výši podpatku ve svatební den nebo den společenské události.

10. Na zkoušku, z důvodu ochrany šatů, prosíme přijít bez silného make-upu, jímž by mohlo dojít k zašpinění šatů a šperků, jimiž mi by mohlo dojít k zatržení látky šatů. V salónu jsou k dispozici hygienické potřeby a kosmetika na odlíčení silného make-upu.

11. Pro úpravu po zkoušce je v salónu k dispozici základní kosmetika.

 

Rezervace šatů

1. Při závazné rezervaci svatebních šatů, šatů pro družičky, společenských šatů nebo jakýchkoliv doplňků je požadována úhrada nevratné zálohy ve výši 50% z celkové ceny půjčovného.  Při zrušení závazné rezervace nebude záloha vrácena.

2. Při změně termínu svatby  nebo společenské události bude záloha uznána na nový termín.  Rezervované svatební šaty, šaty pro družičky, společenské šaty a doplňky budou na nový termín zapůjčeny pouze, pokud je možno je na nově  požadovaný termín zapůjčit (nebudou-li již rezervovány jiným zákazníkem). V takovém případě budou nabídnuty k zapůjčení jiné svatební šaty, šaty pro družičky, společenské šaty  a doplňky s uznáním již složené zálohy (v tomto případě pak nemusí činit 50% z celkové ceny půjčovného). Složená záloha je nadále v plné výši považována za nevratnou. V případě, že z nově nabídnutých svatebních šatů, šatů pro družičky, společenských šatů nebo doplňků nebude zákaznicí učiněn výběr, nenese salón za tuto situaci odpovědnost. Složená záloha je pak i nadále v plné výši považována za nevratnou. 

3. Vybraný model svatebních šatů nebo společenských šatů je možno bez sankce vyměnit za jiný, přičemž doplatek ceny půjčovného bude roven ceně půjčovného nově zvolených  šatů, po odečtení původně složené zálohy.  Pro případ, že původně zarezervovaný model šatů, byl z požadavku zákaznice upravován, je zákaznice povinna zaplatit salónu odměnu za provedené krejčovské práce. Změna modelu svatebních šatů nebo společenských šatů je možná, pouze v případě, že nově zvolený model, je možno na požadovaný termín zapůjčit. V případě nemožnosti zapůjčení nově zvoleného modelu, z důvodu rezervace šatů jinou zákaznicí, platí nadále závazná rezervace původně vybraného modulu šatů.

4. Svatební salón může odstoupit od smlouvy o pronájmu, pokud po jejím uzavření, dojde k zmaření účelu pronájmu na straně svatebního salónu (např. šaty nebudou z jakéhokoliv důvodu na sjednaný termín k dispozici). V případě odstoupení od smlouvy o pronájmu, bude vrácena složená záloha v plné výši.

 

Doba pronájmu šatů

1. Doba pronájmu šatů a doplňků je dána standardně v délce 3 dnů, a to od pátku 12:00 hod do pondělí následujícího týdne 12:00 hod. V případě potřeby jiného času vyzvednutí a vrácení  je třeba se individuálně domluvit. Standardní čas vyzvednutí a vrácení šatů může být z provozních důvodů posunout. V takovém případě bude zákazník včas informován.

2. V případě potřeby pronájmu šatů a doplňků na více dní, je možná individuální domluva. V ceně za pronájem bude pak zohledněna požadovaná časová specifikace.

 

Zašpinění, poničení, úpravy šatů

1. V ceně částky za pronájem svatebních šatů, šatů pro družičky, společenských šatů a doplňků je zohledněno zašpinění  prachem a make-upem, související s běžným užíváním.  V případě, že budou šaty nebo doplňky vráceny ve stavu neodpovídajícímu běžnému zašpinění, zejména budou-li zašpiněny čímkoliv, co na nich zanechalo viditelné různě barevné skvrny nebo budou-li ve stavu odpovídajícímu vystavení šatů nebo doplňků mokrému exteriéru (zejména vlečka, dlouhý závoj) bude při vrácení účtován poplatek za nadměrné znečištění ve výši 2.000,-Kč.

2. Je zakázáno zákazníkům, jakékoliv odstraňování zašpinění šatů, závojů nebo jiných doplňků, neboť může dojít k nevratnému poškození.

3. K úpravě šatů je doporučeno použití napařovací žehličky, kterou je možno zapůjčit v salónu. Cena za půjčení napařovací žehličky činní 500,-Kč.

4. Poškození šatů není účtováno v ceně pronájmu šatů.  Výše případné úhrady poškození je dána rozsahem poškození a bude určena svatebním salónem po zjištění rozsahu poškození a nákladu na opravu.

5. Budou-li šaty nebo doplňky zničeny neopravitelně, budete požadována úhrada prodejní maloobchodní ceny snížená o částku zaplacenou na půjčovném. Maloobchodní cena a cena za půjčení šatů jsou vždy uvedeny ve Smlouvě o půjčení šatů.

6. Budou-li šaty nebo doplňky ztraceny nebo z jiného důvodu nebudou vráceny nejpozději do 1 týdne od termínu vrácení,  budete požadována úhrada  prodejní maloobchodní ceny snížená o částku zaplacenou na půjčovném. Maloobchodní cena a cena za půjčení šatů jsou vždy uvedeny ve Smlouvě o půjčení šatů.

7. Svatební salón nemůže půjčené šaty pojistit, doporučuje však, aby si pro případnou škodu nebo ztrátu pojistil svatební šaty zákazník.

 

Ztráty

1. Za ztrátu firemního vaku se účtuje 1.000,- Kč (vč. DPH)

2. Za ztrátu firemního ramínka se účtuje 50,-Kč. (vč. DPH)

3. Za nedodržení termínu návratu šatů se účtuje 1.000,- Kč/den. (vč. DPH)

 

Prodej svatebních šatů

1. Svatební salón umožňuje prodej veškerých svatebních modelů, šatů pro družičky i společenských šatů.

 

V Benešově dne 14.10.2020